:: ثبت نام آنلاین  

شرکت کتاب دریایی ایران افتخار دارد با میزبانی مجموعه محترم جنابعالی خدمات مناسبی را به کلیه مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان محترم در راستای بهبود کیفیت برگزاری نمایشگاه و رفاه بیش از پیش آحاد جامعه ارائه نماید . پیش از تائید قوانین و مقرارت شرکت در نمایشگاه می توانید فرم عای ثبت نام را تکمیل نمائید.

:: شروع ثبت نام

اینجانب به عنوان مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار کلیه قوانین و مقررات شرکت در نمایشگاهها مندرج در سایت را مطالعه کرده و با ثبت نام در نمایشگاه، کلیه پرسنل تحت امر شرکت را ملزم به رعایت قوانین جاری در برگزاری نمایشگاه می نمایم.توجه داشته باشید که در مراحل ثبت نام از گزینه Back .استفاده نکنید
حداکثر زمان مجاز برای ثبت نام 20 دقیقه می باشد.
پس از تکمیل مراحل از طریق کدرهگیری می توانید اقدام به ویرایش اطلاعات نمائید.